5 GIẢI NHẤT
Trị giá

3.000.000VND

 1. arsexxxxx
 2. kennxxxxx
 3. oakixxxxx
 4. reyxxxxx
 5. zlwxxxxx

10 GIẢI NHÌ
Trị giá

1.800.000VND

 1. cryixxxxx
 2. lc1xxxxx
 3. lmz6xxxxx
 4. patricxxxxx
 5. radicaxxxxx
 1. tt1xxxxx
 2. xiaxxxxx
 3. zbgxxxxx
 4. zhyxxxxx
 5. zsjdxxxxx

30 GIẢI BA
Trị giá

1.200.000VND

 1. 18873xxxxx
 2. 4ndxxxxx
 3. aaaxxxxx
 4. ak8xxxxx
 5. aodxxxxx
 6. bonxxxxx
 7. haixxxxx
 8. hy0xxxxx
 9. kalamxxxxx
 10. ldqxxxxx
 1. luvxxxxx
 2. milonxxxxx
 3. orangexxxxx
 4. qq315xxxxx
 5. qqyxxxxx
 6. rolaxxxxx
 7. sczyxxxxx
 8. sgm00xxxxx
 9. sokmxxxxx
 10. sunraixxxxx
 1. sxcxxxxx
 2. tdphxxxxx
 3. thexxxxx
 4. tj5xxxxx
 5. ttgxxxxx
 6. wtdxxxxx
 7. wyd8xxxxx
 8. yuanwxxxxx
 9. zhengxxxxx
 10. zickaxxxxx

Thành viên thắng giải sẽ được thông báo qua Viber. 1. 12BET Quà Tặng Đầu Xuân bắt đầu từ 02/01/2014 00:00:00 (GMT+8) đến 15/01/2014 23:59:59 (GMT+8).
 2. Cuộc thi áp dụng cho tất cả các thành viên mới và hiện tại đăng ký theo loại tiền tệ RMB, MYR, IDR, VND và THB.
 3. Thành viên cần trả lời tất cả 5 câu hỏi được đưa ra trong cuộc thi.
 4. Hãy gửi câu trả lời với Tên Truy Cập 12BET và số Viber của thành viên. Thông tin thành viên cung cấp không chính xác sẽ bị loại bỏ cuộc thi.
 5. Tổng tiền nạp trong thời gian cuộc thi cần tích lũy tối thiểu 3,600,000 VND.
 6. Tiền nạp có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trong thời gian khuyến mãi, trước hoặc sau khi gửi câu trả lời.
 7. Thành viên sẽ thắng giải thưởng với các câu trả lời chính xác nhất.
 8. Thành viên thắng giải sẽ được thông báo qua Viber.
 9. 12BET sẽ công bố trong vòng 7 ngày sau khi chương trình kết thúc.
 10. Quyết định thành viên thắng giải là cuối cùng và sẽ không vì sự tranh chấp mà thay đổi.
 11. Giải thưởng tiền mặt sẽ cập nhật vào tài khoản cá cược thể thao của thành viên chiến thắng.
 12. Hadiah uang tidak perlu dilakukan rollover pada permainan 12BET manapun untuk dapat melakukan penarikan.
 13. Apabila pemenang menggunakan hadiah uang untuk bermain di permainan olahraga atau casino, hadiah uang harus dilakukan turnover 1 kali di permainan olahraga atau casino sebelum dapat melakukan penarikan.
 14. 12BET có quyền tùy ý thay đổi câu hỏi.
 15. 12BET có quyền tạm ngưng cuộc thi này bất cứ lúc nào.
 16. Theo Điều khoản và Điều kiện của chương trình Khuyến Mãi.
Like us! Follow us!