5 GIẢI NHẤT
Trị giá

3.000.000VND

 1. Terrxxxxx
 2. zhyxxxxx
 3. hawaxxxxx
 4. radicaxxxxx
 5. ohaxxxxx

10 GIẢI NHÌ
Trị giá

1.800.000VND

 1. inthiraxxxxx
 2. yayaxxxxx
 3. mark8xxxxx
 4. zsjdexxxxx
 5. zh19xxxxx
 1. joyxxxxx
 2. marxxxxx
 3. yuanwexxxxx
 4. garyfenxxxxx
 5. sczxxxxx

30 GIẢI BA
Trị giá

1.200.000VND

 1. zhixxxxx
 2. emmxxxxx
 3. alemxxxxx
 4. ronaldxxxxx
 5. dalixxxxx
 6. wtdxxxxx
 7. gsfxxxxx
 8. yp5xxxxx
 9. zrs2xxxxx
 10. qq157xxxxx
 1. ll0xxxxx
 2. wt86xxxxx
 3. yangxxxxx
 4. aaaxxxxx
 5. ll11xxxxx
 6. thirtxxxxx
 7. kevinxxxxx
 8. babyamxxxxx
 9. lhtxxxxx
 10. m34xxxxx
 1. luxixxxxx
 2. zl30xxxxx
 3. houseaxxxxx
 4. thexxxxx
 5. ARMxxxxx
 6. kaimookxxxxx
 7. anhexxxxx
 8. djkentxxxxx
 9. ngaymxxxxx
 10. annoxxxxx

Thành viên thắng giải sẽ được thông báo qua Viber. 1. 12BET Qùa Tặng Giáng Sinh bắt đầu từ 21/12/2013 00:00:00 (GMT+8) đến 01/01/2014 22:59:59 (GMT+8).
 2. Cuộc thi áp dụng cho tất cả các thành viên mới và hiện tại đăng ký theo loại tiền tệ RMB, MYR, IDR, VND và THB.
 3. Thành viên cần trả lời tất cả 5 câu hỏi được đưa ra trong cuộc thi.
 4. Hãy gửi câu trả lời với Tên Truy Cập 12BET và số Viber của thành viên. Thông tin thành viên cung cấp không chính xác sẽ bị loại bỏ cuộc thi.
 5. Tổng tiền nạp trong thời gian cuộc thi cần tích lũy tối thiểu 3,600,000 VND.
 6. Tiền nạp có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trong thời gian khuyến mãi, trước hoặc sau khi gửi câu trả lời.
 7. Thành viên sẽ thắng giải thưởng với các câu trả lời chính xác nhất.
 8. Thành viên thắng giải sẽ được thông báo qua Viber.
 9. 12BET sẽ công bố trong vòng 7 ngày sau khi chương trình kết thúc.
 10. Quyết định thành viên thắng giải là cuối cùng và sẽ không vì sự tranh chấp mà thay đổi.
 11. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản Thể Thao hay Casino (tùy chọn) của người thắng cuộc.
 12. Tiền thưởng yêu cầu 1 lần doanh thu cược tại Thể Thao hay Casino trước khi bạn yêu cầu rút tiền.
 13. Người thắng cuộc có thể yêu cầu chuyển số tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng cá nhân.
 14. 12BET có quyền tùy ý thay đổi câu hỏi.
 15. Một tên truy cập với một địa chỉ email hợp lệ chỉ được tham gia một lần. Nhiều tài khoản với cùng một địa chỉ IP đăng ký và sẽ tự động bị loại bỏ.
 16. 12BET có quyền tạm ngưng cuộc thi này bất cứ lúc nào.
 17. Theo Điều khoản và Điều kiện của chương trình Khuyến Mãi.
Like us! Follow us!