1. gbyxxxxxx
2. 45xxxxx
3. a518xxxxx
4. HDxxxxx
5. pokxxxxx

1. housexxxxx
2. dadxxxxx
3. kimhxxxxxx
4. javiexxxxxx
5. chxxxxx

1. li2xxxxx
2. cocaxxxxx
3. hek3xxxxxx
4. sybxxxxx
5. soxxxxx
6. kevixxxxx
7. kellxxxxx
8. diaohuxxxxx
9. minhlongxxxxx
10. kenxxxxx
11. xhonxxxxx
12. tienaxxxxx
13. songkixxxxx
14. s4xxxxxx
15. emmxxxxx

+ กติกาและเงื่อนไข แบ่งปันให้เพื่อนของคุณ!
1. NBA Super Challenge เริ่มตั้งแต่เวลา 00:00:00 (GMT+8) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จนถึง 23:59:59 (GMT+8) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556.
2. กิจกรรมทายผลนี้ สำหรับสมาชิกทุกท่านที่สมัครเล่นในสกุลเงิน RMB, MYR, IDR, VND และTHB
(ไทยบาท)เท่านั้น
3. ทายทีมที่คิดว่าจะชนะของแต่ละคู่ จำนวน 8 คู่ตามรายการที่กำหนด
4. ส่งมอบการทายผลพร้อมระบุ 12BET ยูสเซอร์เนม
5. สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมียอดฝากเงินสะสมขั้นต่ำ 5,000 บาท ในช่วงวันและเวลาที่กิจกรรมกำหนด
(ฝากครั้งเดียว 5,000 บาท หรือจะฝากหลายครั้งจนยอดฝากสะสมครบ 5,000 บาท ก็ถือว่ามีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม)
6. ฝากเงินก่อนหรือหลังจากส่งมอบการทายผลผู้ชนะก็ได้ แต่ต้องให้อยู่ในช่วงเวลากิจกรรมกำหนด
7. หากมีผู้ทายผลชนะเท่ากันหลายท่าน สมาชิกท่านที่ส่งมอบการทายผลก่อนจะได้รับรางวัล
8. 12BET อาจจะใช้ดุลยพินิจ เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการแข่งขันบางรายการ ร่วมทั้งรายการที่เหลืออยู่
9. ในกรณีที่มีผู้ทายผลชนะเท่ากันหลายท่าน สมาชิกท่านที่ส่งมอบการทายผลผ่านทางระบบสำเร็จก่อนจะได้รับรางวัล การส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการส่งมอบการทายผลจะไม่ได้รับการยอมรับ
10. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 11 ธันวาคม 2556
11. การตัดสินใจเกี่ยวกับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลของ 12BET ถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ของรางวัลจะจัดส่งให้ภายใน 15 วันหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง
13. ของรางวัลจะส่งมอบไปตามที่อยู่ตามที่เราได้รับการยืนยันจากผู้ได้รับรางวัล ผ่านทางเมล์หรือห้องสนทนาสด
14. ภาษีค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการรับของรางวัล ผู้ชนะรางวัลจะเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
15. 12BET จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ในการส่งมอบของรางวัลให้กับผู้ชนะ เนื่องจากผู้ชนะแจ้งข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือแจ้งที่อยู่รับของรางวัลไม่ถูกต้อง
16. 12BET อาจใช้ดุลยพินิจเพื่อทดแทนรางวัลในมูลค่าเทียบเท่ากัน หากของรางวัลรุ่นดังกล่าวหมดหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
17. เพียงคนเดียวที่ชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้องที่มีอยู่ตามที่จดทะเบียนถูกต้องมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในครั้งเดียว หลายบัญชีที่มีที่อยู่ที่ลงทะเบียนเดียวกันและ IP จะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
18. 12BET ยูสเซอร์เนม และข้อมูลการสมัครสมาชิกจะต้องใช้ข้อมูลจริงเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมทายผลเพียงครั้งเดียว หากมีหลายบัญชีโดยมีที่อยู่ลงทะเบียนและ IP เดียวกัน จะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
19. 12BET ขอสงวน สิทธิ์ที่จะยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลา
20. ให้ยึดหลักข้อกำหนดเงื่อนไขและกติกามาตราฐาน ของ 12BET เป็นหลักในการตัดสินและบังคับใช้
contact 12bet contact 12bet
     
           
Like us! Follow us!