1. abc4xxxxxxxx
 2. buivxxxxx
 3. ccxxx
 4. funbxxxxxx
 5. havixxx
 6. khabxxx
 7. ohaoxxx
 8. sumaxxxxxxx
 9. teo0xxx
 10. vm8xxx
 11. winxxx
 12. yiyxxx


Doanh Thu Cược (VND) Đơn Tham Gia
60,000,000 – 299,999,999 1
300,000,000 – 599,999,999 2
600,000,000 – 2,999,999,999 3
3,000,000,000 – 5,999,999,999 5
Trên 6,000,000,000 10

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 1. Khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/12/2014 đến 31/12/2014 23:59:59 (GMT+8).
 2. Khuyến mãi cho tất cả thành viên đăng ký theo tiền tệ RMB, VND, THB, MYR và IDR.
 3. Để tham gia, thành viên cần trả lời hai (2) câu hỏi và tạo ra một khẩu hiệu. Thành viên phải nhập đơn đăng ký với Tên Truy Cập 12BET CÓ THỰC của mình.
 4. Chỉ đơn tham gia sớm nhất được coi là hợp lệ. Thành viên đáp ứng mức doanh thu cược càng cao sẽ nhận càng nhiều đơn tham gia tương ứng theo bảng trên.
 5. Thành viên phải đạt doanh thu cược yêu cầu tối thiểu là 60,000,000VND tại 12BET Number Game để tham gia. Doanh thu có thể được hoàn thành trước hoặc sau khi gửi đơn tham gia và trong thời gian hiệu lực của khuyến mãi.
 6. Đơn tham gia với câu trả lời chính xác nhất và câu khẩu hiệu sáng tạo nhất sẽ chiến thắng. Trong trường hợp hòa, giải thưởng sẽ được trao cho thành viên có câu khẩu hiệu sáng tạo nhất
 7. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 05 tháng 01, 2015. Các quyết định trúng giải là cuối cùng và không thể thay đổi.
 8. Thành viên trúng giải sẽ được thông báo qua email và điện thoại.
 9. Giải thưởng sẽ được gửi trong vòng 10 ngày sau khi kết quả được công bố. Giải thưởng sẽ được gửi đến địa chỉ được cung cấp bởi thành viên trúng giải qua email hay hỗ trợ trực tuyến.
 10. Tất cả khoản thuế, lệ phí và phụ thu giải thưởng là trách nhiệm thuộc về người trúng giải. 12BET sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào trong quá trình gửi giải thưởng do thông tin cung cấp bởi người trúng giải không đầy đủ/chính xác.
 11. 12BET toàn quyền quyết định thay thế giải thưởng với bất kỳ sản phẩm có giá trị tương đương nếu giải thưởng được quảng cáo bị hoặc trở nên hết hàng.
 12. Thành viên tham gia dùng nhiều tài khoản đăng ký cùng một địa chỉ IP sẽ tự động bị loại khỏi chương trình.
 13. 12BET toàn quyền chấm dứt chương trình khuyến mãi bất cứ khi nào.
 14. Theo Điều khoản và Điều kiện chuẩn của chương trình khuyến mãi 12BET.
Like us! Follow us!